GOSSACE

GOSSACE UGANDA

Gossace är en ideell brukarorganisation som grundades år 2000 av visionären och föreståndaren Vincent Wandera som själv har haft en tuff barndom, fått hjälp, och nu vill ge tillbaka till andra. Gossace huvudsakliga och mest omfattande uppgift är att driva ett center som innefattar en skola med boende. Detta är beläget på landsbygden i den lilla byn Golomolo, cirka 5 mil från huvudstaden Kampala, precis vid toppen av Victoriasjön.

 

Gossace nyckelord som de baserar sitt arbete på är kärlek, omsorg och ansvar. Enligt Gossace är de "ett litet samhälle, eller kanske är det mer beskrivande att kalla oss en väldigt stor familj som har anförtrotts ansvaret att ge uppfostran, stöd och skolgång till föräldralösa och utsatta barn i vårt område". De beskriver sig själva som en plats av hopp för barnen som de stöder. På boendet som tillhör skolan finns plats för 146 barn. Den dagliga undervisningen når omkring ytterligare hundra elever.

 

Gossace driver även outreachprogram, vilket innebär att de på olika sätt stödjer marginaliserade barn, men som har mindre omfattande behov. Totalt involveras hundratals barn och deras familjer eller juridiska vårdnadshavare i Gossace arbete årligen.

Ugandas statliga välfärdssystem är näst intill obefintligt och mesta delen av välfärdsarbetet, så som utbildning, vård och omsorg, utförs av icke statliga organisationer. På grund av HIV har många barn blivit föräldralösa och familjer splittrade. Dessutom är Uganda ett land som historiskt sett har varit hårt drabbat och fortfarande är underutvecklat på grund av massiv korruption, gerillakrig och dålig infrastruktur.

Många ugandier lever i utsatthet i detta samhälle vilket är präglat av stora klasskillnader. När det gäller utbildning har Ugandas regering satsat på att göra grundskolan avgiftsfri. Dock innebär detta inte att alla barn i Uganda har tillgång till utbildning. Detta beror dels på att andra avgifter läggs till, även om utbildningen i sig är kostnadsfri. Barnet, eller familjen, måste själv stå för skolmaterial, såsom böcker, skoluniform och andra nödvändigheter för att få börja skolan, vilket är orealistiskt för fattiga familjer eller gatubarn att skapa ekonomiska resurser till, i ett land där majoriteten av befolkningen lever under fattigdomsgränsen.

En annan anledning är att de statliga skolorna i Uganda har en allmänt känt oacceptabelt låg standard. Korruption och brist på finansiering leder till att skolor är underbemannade och skolbyggnader fallfärdiga. Dessutom misslyckas de statliga skolorna ofta att nå ut till de barn som lever i riskzonen för utsatthet, det vill säga de barn som behöver skolan mest. Det är till exempel vanligt bland familjer på landsbygden att neka sina barn att delta i skolgång, eftersom de behövs i hushållet och för att bidra till familjens försörjning.

 

Bildandet av den ugandiska organisationen Gossace kom som ett resultat av att några personer i Kampala som var infekterade med HIV var patienter på samma vårdklinik. Efter att ha insett ett trängande behov av att stödja varandra för att klara av den hotfulla HIV-pandemin, startades Gossace som en stödgrupp, registrerad som en ideell, icke-statlig och icke-vinstdrivande organisation.

Vy över skolan
Vincent Were Wandera

Från början var syftet med Gossace att inspirera varandra att öka möjligheterna att kunna leva ett skäligt liv trots HIV, att aktivt delta i förebyggande vårdinitiativ med visionen att förbättra hälsotillståndet för smittade och de som påverkas av sjukdomen, i synnerhet för barn som lever med föräldrar med HIV. Gossace har också en vision att förbättra levnadsstandarden, förse föräldralösa och utsatta barn med vård och stöd samt att stärka den sociala och ekonomiska situationen för familjer inom målgruppen.

Gossace mål är bland annat att förespråka barns rättigheter genom att öka samhällets deltagande för föräldralösa och utsatta barns rätt till vård och stöd. Gossace mål omfattar också att förespråka vad de kallar "positive living" och "positive behaviour" som en del i kampen mot konsekvenser av att vara infekterad eller anhörig till någon med HIV, såsom stigmatisering och diskriminering.

 

Gossace arbetar för en “vulnerable free generation"

FÖRENINGEN GOLOMOLO

C/O S. LÖFGREN

HAGTORNSGATAN 1

S-213 62 MALMÖ

ORGANISATIONSNUMMER:

802442-5293

 

BANKGIRO: 328-1557

© Föreningen Golomolo 2017