OM OSS

OM OSS!

Föreningen Golomolo

Vi vet att utbildning öppnar dörren till ett självständigt liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka. Att lära sig att läsa och skriva är helt enkelt en väg ut ur fattigdom och utsatthet. Att gå i grundskolan är en mänsklig rättighet, och skolan ska hjälpa barn att utvecklas, detta är reglerat i Barnkonventionen.

 

På uppdrag av Gossace arbetar vi för att bidra till att fler barn ska få en bättre start i livet. Föreningen Golomolo bistår Gossace med finansiellt stöd och arbetar med strategiskt utvecklingssamarbete för att hålla Gossace levande och skapa förutsättningar och spektrum av möjligheter för att stödja utsatta barn. Vårt arbete genomsyras av en människosyn som säger att alla kan vara med och göra skillnad.

 

Genom insamlingsaktiviteter och informationsinsatser här i Sverige, genom återkommande besök till Gossace i Uganda, och tack vare allt engagemang hos er bidragsgivare, bidrar vi tillsammans till att barn få gå i skolan, utvecklas och växa sig starka för att bygga ett bättre Uganda.

 

BAKGRUND

Från ett möte i Uganda mellan Sara Lindell och Gossace, via ett projekt av rättvisenätverket Speak, till ett organiserat engagemang hos en grupp vänner i Malmö. Det är den korta versionen av berättelsen om oss. År 2008 bildades den ideella Föreningen Golomolo som idag består av en arbetsgrupp, en styrelse, och hundratals golopolare runt om i landet.

 

Arbetsgruppen, som håller till i Malmö, är ett genomförande organ som består av de medlemmar som vill engagera sig i föreningens operativa verksamhet. Vi träffas kontinuerligt för att planera och diskutera projekt och kampanjer. Inom arbetsgruppen finns den valda styrelsen som har ansvar för förvaltning, administration, uppföljning av projekt, samt redovisning. Styrelsen ansvarar även för den kontinuerliga kommunikationen med Gossace. Golopolare är alla personer som själva eller inom olika sammanhang skapar initiativ för att samla in medel, berätta Gossace berättelse, och på olika sätt bidrar och stöttar Föreningen Golomolo.

 

Föreningen Golomolos arbetsgrupp och styrelse arbetar ideellt. Alla insamlade medel går oavkortat till fullföljandet av verksamheten, antingen genom direkta banktransaktioner till Gossace, inköp vid besök i Uganda eller genom kampanjer som syftar till att sprida föreningens syfte och att öka dess ekonomiska intäkter.

HUR VI ARBETAR

FOKUS UTVECKLING

 

Fokus Utveckling är vårt mest omfattande projekt, vilket är pågående sedan 2012. Det är en riktad satsning för att identifiera utvecklingsområden tillsammans med Gossace. Grundtanken är att stödja grundläggande behov (mat, löner, transporter, underhåll, odling, skolmaterial med mera) genom ett budgetstöd, för att på så vis ge utrymme för mer grundläggande utveckling av organisationen Gossace. Syftet med Fokus Utveckling är att utveckla strategiska projekt och lösningar som kan bidra till att Gossace organisation och arbete kan stärkas, bli bättre och framför allt mer hållbart inför framtiden. Budgetstödet kommer med krav. Dessa krav bygger på områden vi tillsammans med Gossace kommit fram till att Gossace behöver nå en utveckling inom. Fokus Utveckling inkluderar fem utvecklingsområden: Organisation & Ledarskap, Jordbruk & Näring, Utbildning & Pedagogik, IGA (Inkomstgenererande Aktiviteter) samt Socialt Arbete.

INFORMATIONSSPRIDNING

 

Behovet av utbildning, omsorg och stöd till föräldralösa och utsatta barn i Uganda är stort och ofta avgörande för deras framtid. Det är en utsatt målgrupp, som utan kärlek, trygghet och kunskap kring behandling av eventuell HIV-infektion riskerar att hamna i situationer med livsfarlig utgång. Marginaliserade och utstötta av samhället och i vissa fall negligerade av släktingar, blir det svårt för dessa barn att trygga framtiden för sig själva. Det är i detta sammanhang som Gossace träder in. Genom att erbjuda möjlighet att bo i en trygg och lugn miljö med undervisning och grundskoleutbildning, ges de verktyg att utvecklas. Det handlar om att återskapa ett socialt nätverk och ge möjlighet till gemenskap, uppfostran, trygghet, omsorg, empowerment och utbildning. Gossace vill vara en plats av hopp för de barn som de stödjer, och de vuxna som är volontärer på Gossace är våra hjältar! Denna berättelse och mycket mer om Gossace vill vi att alla ska höra. Därför håller vi i föreläsningar av olika slag i olika sammanhang. Bjud in oss till ditt!

UPPFÖLJNING

 

Kvalitetssäkring av föreningen Golomolos arbete sker genom att föreningen Golomolo utvärderar projekt tillsammans med Gossace. Detta görs via kontinuerliga samtal med Gossace, månatligen via Skype. Vid besök i Uganda sker samtal om synpunkter och utvärdering även med volontärer och elever på Gossace. Även extern utvärdering av en oberoende analytiker äger rum på uppdrag av Föreningen Golomolo och i samarbete med Gossace. Föreningen Golomolos verksamhet ska vara transparent och styrelsen ska kontinuerligt utvärdera verksamheten i samband med ekonomisk uppföljning. Föreningen Golomolos ekonomiska verksamhet granskas av en oberoende revisor. Föreningen Golomolo formulerar MoU (Memorandum of Understanding) till respektive projekt som skrivs under av involverade parter. Dessa dokument innehåller alltid krav på redovisning och kvitton från Gossace.

PROJEKT

UTBILDNING

Gossace skola är en primary school, vilket innebär klasser från förskolenivå till sjunde klass. De elever som har tillräckligt bra betyg och vill fortsätta plugga vidare till secondary school sponsras av Gossace till att gå på andra skolor. Den största delen av Föreningen Golomolos budgetstöd går till löner till utbildade lärarvolontärer som arbetar med pedagogik och undervisning. Gossace elever har bland de bästa betygen i hela Mukono district.

BOENDE

När Gossace startade bodde de första barnen utomhus och sov under ett träd med en presenning som skydd mot regn och blåst. Mycket har hänt sedan dess. Ett av Föreningen Golomolos största och mest kostsamma projekt var att tillsammans med en italiensk samarbetspartner bygga nya sovsalar och renovera de befintliga för att förbättra levnadsstandarden för barnen. Vi har även bidragit till bättre boenden för volontärerna.

HYGIEN

De gamla latrinerna på skolområdet var dels för få och dels låg de oroväckande nära vattenbrunnen. Risken för att brunnsvattnet skulle förorenas bedömdes som sannolik och därför har vi bidragit till tio nya latriner och två duschrum. Detta ger bättre möjligheter att sköta sin vardagliga hygien och sanitet. I samarbete med ugandiska organisationen Salaama Youth Center har vi även arrangerat workshops kring hygien och hälsa.

DOKUMENT

Verksamhetsbeskrivning

PDF

Verksamhetsberättelse 2011

PDF

Verksamhetsberättelse 2012

PDF

Verksamhetsberättelse 2013

PDF

Verksamhetsberättelse 2014

PDF

Verksamhetsberättelse 2015

PDF

Verksamhetsberättelse 2016

PDF

Verksamhetsberättelse 2017

PDF

Nyhetsbrev

 

Nyhetsbrev September 2012

PDF

Nyhetsbrev December 2012

PDF

Nyhetsbrev November 2013

PDF

Nyhetsbrev April 2014

PDF

Nyhetsbrev Maj 2015

PDF

Nyhetsbrev December 2015

PDF

Nyhetsbrev November 2016

PDF

Nyhetsbrev Augusti 2017

PDF

GDPR Föreningen Golomolo

PDF

JORDBRUK

Föreningen Golomolo har bidragit till att Gossace har tillgång till odlingsmark och anställda trädgårdsmästare som ansvarar för att bruka denna mark på bästa sätt. Basfödan posho och bönor, men även grönsaker, rotfrukter och andra frukter, odlas och blir till frukost, lunch och middag för eleverna och de anställda på skolan. Även barnen får som en del i sin utbildning och färdighetsträning hjälpa till och lära sig hur småskaligt jordbruk bedrivs.

BELYSNING

Ett av de främsta önskemålen från Gossace har varit att få hjälp med att skapa ljus efter solens nedgång. Vi har bidragit till att det finns belysning både utvändigt, men framför allt inomhus i sovsalarna och i klassrummen. Detta har gjort oerhörd skillnad för både barnen och volontärerna då de kan plugga och umgås tillsammans på ett helt annat sätt än tidigare. Vi har också bidragit till att samtliga volontärer har en egen liten solcellslampa i sin bostad.

SJUKVÅRD

Gossace startade som en förening för personer infekterade med HIV, för att organisera sig och stötta varandra genom musik, teater och gemenskap som sätt att hantera sin situation. I den nya generationen av ugandier är det få som är infekterade, men de som är det behöver rätt bromsmediciner. Vi bidrar till att det finns en sjukvårdsansvarig på skolan och kan hjälpa till att bekosta sjukhusbesök och mediciner vid behov.

SOCIALT ARBETE

För att se till att barn som tillhör Gossace målgrupp får plats på skolan har Gossace anställt socialarbetare som besöker familjer som behöver stöd. Många av de barn som kommer till Gossace bär med sig erfarenheter och trauman som de kan få psykosocialt stöd med genom individuella samtal och bearbetning i grupp. Socialarbetarna arbetar även med barnens nätverk för att stärka de personer som är ytterst ansvariga för barnen.

Vad är en skola utan böcker? Det är inte gigantiskt, men vi är glada att ha fått bidra till att byn Golomolo har ett eget bibliotek. Där finns allt ifrån läromedel till faktaböcker till skönlitteratur och barnböcker. Västerländska klassiker på engelska blandat med afrikanska berättelser på inhemska språk. Barnen och volontärerna har möjlighet att sitta i biblioteket och läsa men också låna med sig litteratur till sovsalarna och klassrummen.

BIBLIOTEK

ÖVRIGA PROJEKT

Utöver de stora projekten har vi under åren också gjort en rad mindre projekt. Några exempel är: jordbrukskonsultation, bevattningssystem, hönsgård, reparation av vattenpump, överlämning av kläder, skor, leksaker, gosedjur, instrument, skolmaterial, datorer och mobilt bredband, matkärl och grytor, madrasskydd, myggnät, filtar, tandborstar och tandkräm, bindor, föreläsningar om barns rättigheter, arrangerandet av högtidsfiranden, studiebesök av representanter från Gossace styrelse i Sverige, brevväxling med barn i Malmö, med mera, med mera.

FÖRENINGEN GOLOMOLO

C/O S. LÖFGREN

HAGTORNSGATAN 1

S-213 62 MALMÖ

ORGANISATIONSNUMMER:

802442-5293

 

BANKGIRO: 328-1557

© Föreningen Golomolo 2017