HEM

FÖRENINGEN GOLOMOLO

AVVECKLAR SAMARBETET MED GOSSACE


Tack och hej!


Efter elva fantastiska år fyllda med engagemang, utmaningar, härliga möten och utvecklingssamarbete har föreningen Golomolo tagit beslutet att börja avveckla vårt stöd till Gossace i Uganda. Vi ser med glädje tillbaka på allt som vi tillsammans med Gossace, tack vare er givare och föreningsmedlemmar, har åstadkommit.


Utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet. Under de elva år som har förflutit har flera hundratals utsatta barn i Uganda fått tillgång till utbildning, boende, mat för dagen, en aktiv fritid och goda relationer med elever och personal på Gossace skola och center. Det ekonomiska stöd vi har givit och det samarbete som vi har haft med Gossace har bidragit till en positiv skillnad för utsatta barn, på kort sikt i vardagen men även på längre sikt genom en god grund att stå på.


Några exempel som föreningen Golomolo bidragit ekonomiskt till är sovsalar, belysning, bibliotek, toaletter, lärarbostäder, inköp av land och odling. Vi har bidragit till löner, framförallt till de lärare som bott och undervisat på skolan men även till annan personal. Stödet har likaså riktats till utveckling av organisationen och ledarskapet inom Gossace.


Föreningen Golomolo har genom åren haft ett tätt samarbete med Gossace genom Skypemöten, mailkontakt och kontinuerliga uppföljningsresor till Uganda. Utmaningar och kulturkrockar har återkommande uppstått vilket vi tillsammans med Gossace många gånger arbetat oss igenom. Vi har hela tiden sett att Gossace växt och utvecklats. I takt med att organisationen har vuxit, och vårt stöd har blivit allt mer regelbundet genom månadsstöd, har våra krav på redovisning riktat till Gossace organisation och ledarskap också ökat.


Under senare tid har två stora förändringar blivit allt tydligare. För oss i styrelse och arbetsgrupp har vardagen under de senaste 11 åren förändrats från energifyllda studenter med 30 timmar på varje dygn - till heltidsarbeten, småbarnsliv och andra engagemang som kräver vår tid. Vi har svårt att hitta tid för möten, event och informationsspridning. Detta har gått hand i hand med att månadsstödet till Gossace är svårare att följa upp och kräver betydligt mer kommunikation och engagemang från båda sidor. Det innebär att vi som arbetsgrupp skulle behöva lägga mer tid på Golomolo, inte mindre, vilket nu är fallet. Det är helt enkelt lättare att bygga ett bibliotek och se det färdiga resultatet, än att arbeta med organisationsutveckling på kulturell och geografisk distans.


Vi ser också att Gossace förändrats under åren. Det har hela tiden varit vår förhoppning att vårt stöd inte längre ska behövas. Men det betyder även att Gossace tidigare vision och målgrupp, det vill säga att arbeta för de mest utsatta barnen i Uganda, har börjat förändras då de har infört skolavgift för eleverna. Detta förändrar elevbilden på skolan, vilket medlemmar från arbetsgruppen tydligt upplevde under sitt senaste besök. Uganda behöver många bra skolor, och vi tror att Gossace med sin erfarenhet och sin kunskap kring utsatthet är en av dem. Det är också viktigt att vi är tydliga med att föreningen Golomolo på intet sätt äger rätten att bestämma över i vilken riktning Gossace ska utveckla sitt arbete. Men vi måste också se till att våra givares pengar går till det föreningen står för.


Föreningen Golomolo har med detta som bakgrund beslutat att börja avveckla vårt stöd till Gossace för att successivt avsluta samarbetet helt.


Vi vill säga TUSENTALS TACK till er givare och Golopolare - tack för ert engagemang och ert förtroende. Ni ska veta att ert engagemang förändrat, och fortsätter att förändra, liv.


Beslutet att avveckla stödet till Gossace innebär att vi i nuläget inte ser något behov av ytterligare gåvor och ekonomiska bidrag till föreningen. Vi vill lite extra uppmärksamma alla er fantastiska månadsgivare som stöttat genom åren, vi hoppas att ni hittar något annat behjärtansvärt ändamål att rikta ert månatliga stöd till framöver. De pengar som eventuellt finns kvar när samarbetet med Gossace avslutas, kommer vi att tydligt informera om vart de ska gå istället. Utifrån föreningen Golomolos stadgar ska de ekonomiska medel som föreningen fått in komma utsatta barn i Uganda till del, och vi hoppas på ert fortsatta förtroende även gällande detta beslut.


Vid eventuella frågor och funderingar, hör gärna av dig till info@golomolo.se


Love & Care


Föreningen Golomolo

FÖRENINGEN GOLOMOLO

C/O S. LÖFGREN

HAGTORNSGATAN 1

S-213 62 MALMÖ

ORGANISATIONSNUMMER:

802442-5293


BANKGIRO: 328-1557

© Föreningen Golomolo 2017