HEM

FÖRENINGEN GOLOMOLO

UTVECKLING GENOM SAMARBETE


Föreningen Golomolo arbetar med fördjupat stöd till den ugandiska ideella organisationen Gossace, vars främsta sysselsättning är att erbjuda utbildning, ett tryggt hem, och omsorg för barn som lever i utsatthet.


Med långsiktiga och hållbara strategier vill vi främja barns rättigheter och bidra till ökad rättvisa och jämlikhet mellan människor. I enlighet med alla människors lika värde, och med barnets bästa i fokus, arbetar vi med resursfördelning och utveckling genom samarbete.


Läs mer om oss.

UTVECKLING GENOM SAMARBETE


"Föreningen Golomolo vill genom fördjupat stöd och utvecklingssamarbete med

Gossace bidra till att barnen och volontärerna på Gossace får bättre

förutsättningar för en ljusare vardag och framtid".


Ur Föreningen GOLOMOLOS verksamhetsbeskrivning.

FÖRENINGEN GOLOMOLO

C/O S. LÖFGREN

HAGTORNSGATAN 1

S-213 62 MALMÖ

ORGANISATIONSNUMMER:

802442-5293


BANKGIRO: 328-1557

© Föreningen Golomolo 2017